INSPIRATION

afskediges? Uge 6: Tillid i møder #6 – Har I gode samtaler? Uge 5: Tillid i møder #5 – Er I kompetente? Uge 4: Tillid i møder #4 – Håndterer…

Ugens tip

Tillid i møder #2 – Gør I det, I siger? Uge 1: Tillid i møder #1 – Vil I hinanden i gruppen? 2017 Uge 50: Modige mødevaner #10 Stop med…

Virksomheder bør tage møder meget mere alvorligt

organisations samlede tid tilbringes i møder. Jo højere du er placeret i hierarkiet jo mere tid bruger du sandsynligvis. (egen tilvirkning byggende på data fra Allen, Lehmann-Willenbrock, Rogelberg, The Cambridge…

Videnskab giver bedre møder

samlet i the Cambridge Handbook of Meeting Science, 2015 Virksomheder bør tage møder meget mere alvorligt Sammenlign dine ledelsesmøder med andres. KLIK HER. Beregn prisen for dine møder KLIK HER….

Kære leder – Sæt forstyrrelserne i system

dårlig jobtilfredshed, svag handlekraft og det koster dyrebar tid. Rigtig mange møder genererer i sig selv flere møder, fordi det, der foregår, er for uklart, eller fordi de beslutninger, der…

Møder. Den ene form erstatter ikke den anden

i den daglige drift. Temaerne til de strategiske møder vil således udspringe fra de taktiske møder, men de bør også komme af, at virksomheden periodevist genbesøger sin vision, evaluering af…

Lederes gordiske tidsknude

fra Lederne: Mens vi bruger mere tid i møder, bruger vi mindre tid på forberedelse og opfølgning. Der er ingen mystik i, hvordan man laver møder af høj kvalitet. Spørgsmålet…

Der er mange penge at spare på bedre møder

tiden. Sæt faste møder i kalenderen Et møde-forum er kendetegnet ved at have en deltagerkreds og et særligt omdrejningspunkt. Det kan være produktions-planlægningsmøder, salgsmøder, ordreopgørelsesmøder, budgetopfølgningsmøder mv. Møder bør planlægges…

Møder der nytter og flytter. Adfærd på mødet

der skal melde noget ud på skrift eller i tale. Allerbedst hvis det sker i en kombination. Entydig, målgruppetilpasset kommunikation samt timing og konsistens er essentiel. Upræcise budskaber bliver til…