Tre ting den gode leder kan

…af hænde, ved ikke at sætte sig ind i pengestrømmene. I regnskabstermer betyder det, at man skal lægge stor vægt på forståelsen af sin balance og ikke alene på selv…

Et godt beslutningsoplæg er god ledelse

…Hvis notatskriver ikke kan analysere sig frem til en kerneårsag, er det ofte en god ide, at notatet lægges frem til drøftelse på ledelsesmøde med henblik på at identificere kerneårsag,…

Bestyrelsesmøder

…Dén opgave har direktionen. Her adskiller bestyrelsesmøder sig fra møder i topledergruppen og organisationens øvrige ledergrupper. Derfor er typen af møde, dagsorden, bilag og referat også anderledes. BetterMeetings mødesystem kan…

TIL AFFILIATES

…Det, vi alle har til fælles, er mængder af erfaring med, hvordan selv meget små forandringer i en ledergruppes møder kan flytte handlekraft også uden for gruppen. What goes up…

Der er en bagside ved at være effektiv

…gennemføre øvelsen. Det er det samme, der sker i organisationer, når vi fokuserer. Når vi effektiviserer og skærer overflødigt fra. Så mister vi viden om, hvad der sker uden om…