MØDEVANER. FOREDRAG ELLER WORKSHOP

Få inspiration til bedre mødevaner gennem foredrag eller workshop Tag en dialog i jeres gruppe om, hvordan I får endnu mere ud af den tid, I bruger i møder. Fordi…

CORONA-KARANTÆNE

…informationer Gå til FINANS.DK * I lyset af coronavirussens afledte effekter for samfundslivet gør vi i den kommende tid alt indhold, der omhandler dette på Finans, frit tilgængeligt for alle….

Der er et helt konkret problem

…hvad vi vil opnå, men ikke hvordan Emnet er følsomt Idéerne er for ukonkrete eller komplekse Gruppen arbejder ikke sammen Gruppen kan ikke nå til enighed Der er mange deltagere…

Dialogen er uambitiøs

…Der mangler idéer Dialogen er uambitiøs Der er for mange idéer Der er et helt konkret problem FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE Vi ved, hvad vi vil opnå, men ikke hvordan Emnet er…

Begynd dine 1:1-møder fem minutter senere

…ikke godt med den værdi, ledere generelt tillægger deres medarbejdere i talen. Vær i stedet realistisk i planlægningen af møderne og definere på forhånd nogle tydelige principper for, hvad der…

Møde-system

…Indtaste de deadlines, du har besluttet skal gælde for din ledergruppe Indtaste hvem, der deltager i din ledergruppe Indtaste datoer for de kommende møder Indtaste faste mødepunkter, som går igen…