Ledere bruger forskellige mødetyper

Ledere har typisk tre former for møder:

 • Ordinære ledelsesmøder, der er planlagt i god tid,
 • hastemøder, der planlægges med kort varsel og
 • én til én møder med nærmeste leder.

Hver mødeform er sin egen arena med et særligt formål. Den fjerde og sidste arena er lederens tid til at agere på egen hånd.

Figuren nedenfor illustrer de fire arenaer. En arena er defineret ved, hvor meget koordinering en beslutning eller handling kræver, og hvor meget sagen haster.

Om en sag haster skal vurderes i forhold til den direkte her og nu-betydning, det har for kunden, brugeren eller borgeren. Vær opmærksom på, at de fleste ledelses-opgaver ikke er hasteopgaver. Pas derfor på ikke at forveksle haster med vigtigt.  

Det er en sund øvelse at gøre op, hvor meget tid man personligt bruger hvert sted.

Et ledelsesliv med overskud og fremdrift kræver grundig omtanke i forhold til, hvordan man bruger sin tid. Erfaringsmæssigt findes den bedste balance der, hvor kerneopgaven er optimeret. Det betyder nogenlunde følgende fordeling af sin tid i de fire arenaer:

 • Hastemøder til problemløsning eller brandslukning kan ikke undgås. Men hvis de fylder mere end 5 %, svarende til én arbejdsdag pr. måned, bør man overveje, om der er noget galt. Deltagerne har ikke haft mulighed for at forberede sig, og ofte ser man, at mødeindkalderens iver smitter. Der er således risiko for at temaet ikke bliver tilstrækkeligt belyst. De fleste beslutninger har godt af at blive håndteret med omtanke fremfor impuls.

  Læs mere her om, hvordan problemløsning kan være tegn på dårlig ledelse.

 

 

 • Èn-til-en-møder skal bruges til at afstemme den enkelte leders handlerum. Disse møder bør holdes på et minimum. Der er nemlig risiko for, at man falder i fælden at tage beslutninger, som burde være taget på ledelsesmøde. Dette har høje koordinations-omkostninger. Jo stærkere den overordnede er, jo mere vil han eller hun ønske at lægge beslutninger på ledelsesmøder. Her kan man nemlig sikre flere vinkler på problemstillingen, bedre koordinering og større ejerskab. Det udjævner magtbalancen, fordi det repræsenterer en åbenhed, som ikke findes på én til én møderne. Netop dette er også en typisk årsag til, at svage ledere foretrækker mange én til én møder. 

  Læs mere her om, hvordan man kan undgå brandslukning ved at sikre, at alle har det rette mandat. 

  Læs mere om én-til-en-møder.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share