Få inspiration til bedre mødevaner gennem foredrag eller workshop

Tag en dialog i jeres gruppe om, hvordan I får endnu mere ud af den tid, I bruger i møder. Fordi bedre møder giver færre møder.

Et foredrag eller en workshop med BetterMeetings er udviklet ud fra mere end 20 års egen erfaring med ledelse og rådgivning af flere hundrede ledergrupper. Det bygger desuden på det internationale videnskabelige arbejde, der er lavet specifikt om møder.

Alle konsulenter, der er tilknyttet BetterMeetings, har minimum 15 års erfaring med bestyrelser, direktioner og ledergrupper i store og små offentlige og private virksomheder.

Målet med workshoppen er oftest at skabe en erkendelse blandt deltagerne af, hvor vigtige møder er som ledelsesredskab. Og hertil at dele relevante konkrete redskaber, så deltagerne selv kan skabe bedre og dermed færre møder. Både når de leder møder, og når de deltager i dem. Men det mål fastsætter vi naturligvis sammen.

Hold energien i mødet

Kontakt os for en dialog om, hvordan det skal forløbe hos jer eller rul ned og læs mere

Tre timer med fokus på bedre mødevaner

BetterMeetings har udviklet et workshop-format, der på bare tre timer faciliteter en dialog, der har som ambition at skabe erkendelse blandt deltagerne. Erkendelse er nemlig det nødvendige grundlag for vaneændring. Og det største arbejde, når det kommer til bedre mødeledelse og mødedeltagelse, er vaneændring. Under workshoppen udvikler gruppen et konkret fælles regelsæt og definerer konkrete individuelle ambitioner. Hertil udvikler den enkelte sin helt egen liste med redskaber, der har vist sit værd til at skabe bedre møder.

Rent praktisk fungerer det på denne måde

Ca. en uge før workshoppen modtager deltagerne en mail med nogle få spørgsmål. De skal besvares og sendes til os. Vi bruger dem til at sikre, at I på workshoppen får arbejdet med netop det, der er vigtigst for jer lige nu.

Selve workshoppen kræver mindst tre timer og består af foredrag, individuelle refleksioner og dialog i grupper og makkerpar.

Når workshoppen er forbi, vil I have nogle fælles aftale, og hver person vil dels have udviklet en redskabskasse, dels have formuleret sine egne personlige ambitioner for det næste møde.

Efter workshoppen modtager alle deltagere en samlet PDF med resultaterne samt links til tre artikler, som er særligt relevante. Hertil modtager bestilleren af workshoppen en rapport baseret på vores observationer før og under workshoppen. Rapporten indeholder typisk forslag af mere strukturel karakter og forslag til forankringsmekanismer, så mødeledelse som redskab forbliver i bevidstheden hos alle.

Tilpasset jeres mødeplaner

Når vi bliver kontaktet af en virksomhed, der føler, at den er ved at drukne i møder, er vores svar ikke at etablere endnu et møde. Vi fortrækker derfor at passe vores workshop ind i den mødestruktur, I allerede anvender. Om den skal gennemføres i tre sammenhængende timer eller tre gange en time er derfor fleksibelt.

Opfølgning, opfølgning, opfølgning

Hvis et foredrag eller en workshop skal blive andet og mere end blot inspiration, så skal der planlægges opfølgning. God mødeledelse kræver nemlig både individuel og kollektiv disciplin. Den individuelle er let nok. Når først man har oplevet, hvor stærkt et ledelsesredskab møder er, bliver det helt naturligt at prioritere sine egne møder. Men den kollektive disciplin kræver kollektiv opfølgning.

Konkrete aftale om, hvordan I selv kan følge op og etablere forankringsmekanismer, er dermed en helt naturlig del af workshoppen.

Nogle af de standardiserede forankringer, vi kan bidrage med, er:

  • En workshop slutter altid med en personlig vaneændring, som man forpligter sig til selv at følge op på i makkerpar
  • Efter workshoppen udvælger og sender vi tre artikler, som er særligt relevante for jer baseret på den indsigt, vi har fået
  • Det er muligt at tilmelde sig gratis nyhedsbrev, så der hver mandag morgen ligger et nyt tip til et greb, man kan tage på sit næste møde
  • Vi har udviklet en gratis skabelon til Outlook kalenderen, som indeholder de mest basale greb til en stærk dagsorden
  • Bestiller af workshop modtager en rapport med anbefalinger

Kontakt os for en dialog om, hvordan det skal forløbe hos jer

Relaterede ydelser, der kan understøtte en forankring

Vi udvikler løbende små redskaber, som kan understøtte en god samtale på mødet. Nogle af dem kan downloades her, så I selv kan bruge dem.

Sammen med Mette Ploug Meineche udgiver Wenche fra BetterMeetings podcasten Mødegangen. Få energi, når du går til møder. En podcast om ledelse og samarbejde.

Når det så ofte fejler at forsøge at ændre mødekultur, skyldes det det videnskabelig faktum, at der skal ændres på strukturen for at påvirke kulturen. Vi har udviklet en otte fase model, I selv kan gennemføre med os på sidelinjen.

Hvis du kender BetterMeetings tidligere kursus-modul, så vil du kunne genkende titlerne i denne serie af selvstudier. Vi har lagt det hele om til nogle enkle serier af mails. For at gøre det lettere for dig.

Workshoppen kan med fordel kombineres med en introduktion til BetterMeetings mødesystem, så man både arbejder med et understøttende system og med deltagernes kompetencer i fht. mødeledelse og mødefølgerskab

BetterMeetings har udviklet et e-læringsmodul, som understøtter den enkeltes udvikling. Mange vælger at kombinere e-læring og workshop, for at få bedre forankring.

Print Friendly, PDF & Email