Privatlivspolitik

BetterMeetings indsamler og anvender en række oplysninger med henblik på at levere, forbedre og beskytte Tjenesterne, som er defineret i vores brugerbetingelser.

For at oprette og bevare din konto hos os, samt dine Slutbrugeres konti, indsamler og behandler vi oplysninger i form af navn, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer, og lignende identificerende oplysninger på dig og Slutbrugerne.

Når I anvender Tjenesterne opbevarer, behandler og sender BetterMeetings de filer, I selv har valgt at opbevare på jeres konto samt andre oplysninger, som knytter sig hertil.

Udover opbevaring og behandling af data, kan BetterMeetings indsamle oplysninger fra og om de enheder, som bliver brugt til at få adgang til tjenesterne. Den type oplysninger omfatter browservalg, IP-adresser, mv.

Vi benytter ligesom alle andre cookies. Det gør vi for at kunne levere, forbedre, beskytte og promovere Tjenesterne på den bedste måde til jer. For eksempel hjælper vores cookies os til at huske brugernavne og kodeord til det næste besøg, ligesom vi bedre kan analyse og forstå brugeres adgang med Tjenesterne. Det sikrer, at vi kan Forbedre Tjenesterne bedst muligt. Vi sælger ikke oplysninger, som vi har indsamlet om jeres besøg til tredjeparter.

Er du en Slutbruger af Tjenesterne skal du være opmærksom på, at den administrator, som er knyttet til Tjenesterne på dine vegne kan få adgang til og have kontrol over din konkrete adgang. Dette accepterer du.

Vi videregiver alene dine oplysninger til tredjeparter, hvis vi vurderer i samråd med juridiske rådgivere, at det er rimeligt nødvendigt for at overholde loven, forhindre misbrug og bedrageri og beskytter vores rettigheder generelt, eller beskytte mod død eller legemsbeskadigelse.

BetterMeetings arbejder generelt med et højt niveau af sikkerhed, hvilket vil sige, at vi løbende arbejder med at sikre, at den bedst mulige beskyttelse af oplysninger og data. Tiltag i den forbindelse vil følge lovgivningen og den tekniske udvikling og kan indebære krypteringsmetoder, to faktor-godkendelser og andre tilsvarende løsninger, knytte til brugen af Tjenesterne.

Vi opbevarer oplysninger om jer og Slutbrugere i Tjenesten i al den tid, hvor Tjenesten benyttes. Ophører anvendelsen af Tjenesten vil vi indenfor rimelig tid sikre, at al data slettes. Da et ophør af Tjenesten kan forgå gradvist og over tid bemærkes det, at der altid vil være en vis forsinkelse knyttet til sletning af oplysninger og data, at data i back ups altid slettes efterfølgende data, der slettes fra Tjenesten og at der til enhver tid er tale om en proportional vurdering af behovet for at slette eller fortsat opbevare data.

Al data placeret i Tjenesterne opbevares på servere i EU, og du er således selv ansvarlig for, at henter du data ud på enheder, som anvender eksterne servere til løbende backup, at sådant data behandles andre steder end i EU.

Du kan ligeledes selv tilgå alt data via dit login, hvorfor BetterMeetings aldrig opbevarer eller behandler data om dig andre steder end inde i dit eget brugerlogin område.

Vi sørger for at denne privatlivspolitik til enhver tid er opdateret til at opfylde de gældende regler og den bedste skik på markedet for behandling og opbevaring af persondata.

Du kan altid henvende dig BetterMeetings på info@bettermeetings.as

Gå til Brugerbetingelser