SÅDAN KAN VI STØTTE DIG, NÅR DU VIL ARBEJDE MED MØDEKVALITET OG MØDEKULTUR

ARTIKLER, EKSEMPLER OG ET MØDETIP HVER UGE

Se mere...

SELVSTUDIER, FOREDRAG OG WORKSHOPS

Se mere ...

DIGITALISERING TIL AT FASTHOLDE MØDEVANER

Se mere ...

VI LAVER I ØVRIGT

Analyse af rapporterings- og mødestrukturer

Vi gennemgår den eksisterende rapporterings- og mødestruktur og indstiller forslag til optimering*. Et godt alternativ er at bede en fra organisationen lave analysen selv ved at følge et af vores selvstudier.

Problemløsning. Analyser og beslutningsoplæg

Vi laver analyser og beslutningsoplæg på baggrund af virksomhedens data*. Beslutningsgrundlag kan også laves af et medlem af ledergruppen, der følger et af vores selvstudier.

Sparring om design af ledelses-møder

Vi støtter mødeleder i planlægningen af et helt konkret møde, som kræver særlig opmærksomhed eller som skal fungere som et vendepunkt for ledergruppens måde at arbejde sammen på*.

Formidling og kommunikations-materiale

Vi udarbejder kommunikations-materiale til ledelse af forandringssituationer*. Dvs. tal, tale og tekst (grafer, illustrationer, lyd- og video)

*

Vi løser typisk disse opgaver gennem analyse af jeres materialer og samtale. Ved større forløb henviser vi gerne til de bedste på markedet.

VI LAVER IKKE:

Vi løser ikke traditionelle konsulentopgaver og team-udviklingsopgaver for grupper, men henviser meget gerne til de bedste på markedet. De fleste er tilknyttet som affiliates.

BAGGRUND

BetterMeetings er en netværksorganisation af ledelsesrådgivere. Vi er eksperter i mødekvalitet og mødekultur.

Vi hjælper ledergrupper til bedre beslutninger og større handlekraft gennem bedre ledermøder. Vores formål er at udvikle og vedligeholde IT redskaber, der kan understøtte de gode mødevaner, som sikrer en god mødekultur blandt alle ledere og mødeledere.

Der er mange dygtige mødeledere. Men for at have en god mødekultur er det nødvendigt, at alle i organisationen bidrager til gode møder. I BetterMeetings digitaliserer vi de gode mødevaner, så det er let for alle at udleve dem. At lave møder der nytter og flytter.

Virksomheden er stiftet af Wenche Strømsnes. Wenche har mere end 25 års erfaring med ledelse herunder 12 år fra direktionen i CfL som CEO. CfL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere mødes for at udveksle erfaringer, debattere og lære. Siden 2016 har hun udelukkende fokuseret på møder og kombineret erfaring med de forskningsresultater, der foreligger. Fokus har været at understøtte praksis, der virker. Læs mere om baggrunden for virksomhedens etablering i denne artikel fra Finans Dagens Profil 2019, Aarhus Stiftstidende marts 2017. Online, Jyllands-Posten i februar 2016 eller i serien MS Talks.

Wenche har haft det privilegium at udføre og samtidig rådgive en række topledelser om strategisk ledelse og virksomhedsudvikling. En erfaring, som udgør rygraden i BetterMeetings digitale produkter.

BetterMeetings kernekompetence er at være på forkant med den digitale udvikling og samtidig med den nyeste forskning om ledelse som gruppedisciplin. Vi er specialister i organisations-design, herunder:

  • referenceforhold
  • mødestruktur
  • ledelsesrapportering

Vi er organiseret ud fra en række principper, som tvinger os til innovation. Hver eneste dag. Selvfølgelig bruger vi selv både WhatGoesUp og CcSofie.

 

 

BetterMeetings A/S

Pakhusene
Mariane Thomsens Gade 2F, 5. sal
8000  Aarhus C

info@bettermeetings.as