Der er et helt konkret problem

Målet er at finde en god holdbar løsning på problemet. Fokuser derfor på årsagen til problemet. Den kan findes ved analyse og dialog. Brug grafik som flow-diagrammer, fiske-bens-diagrammer og lignende (Kaoru Ishikawa, 1968). Der findes mange gratis programmer, der kan bruges til at lave rute-diagrammer mv. men en tavle eller en flip-board skaber ofte det bedste fælles billede. 

Vær opmærksom på, at problem-konkretisering ikke altid er egnet til at blive løst i grupper. Nogen gange betaler det sig at lave en time-out og bede et par personer beskrive processen individuelt, for derefter at gennemgå og drøfte den i mindre grupper af op til tre personer. 

Ved større forretnings-mæssige problemer kan det blive nødvendigt med et problem-anker, en sweitzerkniv og en uge. Læs mere om dén metode her.

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE