Der er for mange idéer

Målet er at sortere idéerne og finde den eller de bedste.

Brug en matrice til at prioritere. Sæt f.eks. idéerne op efter hvor vanskelige eller dyre, de er at gennemføre og hvor meget værdi, de bringer til virksomheden. Idéer af stor værdi som er lette at gennemføre, bør typisk prioriteres. De viser, hvad der kan lade sig gøre, skaber motivation (fordi de giver stort resultat), og kan dermed bane vejen for succes med den næste gruppe af idéer, nemlig de idéer, der giver stor værdi, men er store og dyre at gennemføre. Idéer, der ikke skaber værdi for virksomhed, kan som regel kasseres.

eller

Tal om hvilke kriterier, der er vigtige, for at en idé er god. Det er typisk noget med kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og pris for gennemførelse. Vælg tre til fem kriterier og lad hver deltager i processen give point fra et til tre, hvor tre er bedst og et er dårligst. Idé for idé, kriterie for kriterie. Når alle har givet point, tælles det samlede antal point sammen for hver idé, og de sorteres efter hvilken idé, der har fået flest point. 

eller 

Definér en række lige gode alternativer – f.eks. at en idé giver godt omdømme og god økonomi, og lade deltagerne vælger mellem ordene (de fleste kender dette som valget mellem ”pest eller kolera”). Det kan være ved afkrydsning eller ved at klippe ordene ud og "spille krig” (kortspillet) om dem. Til sidst vil der være nogle ord, der altid vinder – det er kriterierne, der skal besluttes ud fra. 

eller 

Udlever 10 lapper, dotter eller andet, der kan klistre. Bed deltagerne placere deres point på idéer og sorter derefter efter, hvem der har fået flest. 

eller 

Lav en afstemning, hvor der på forhånd er enighed om, at alle bakker op om flertallets beslutning. Der bør ikke være mere end tre til fem alternativer. Afstemning kan være åben, hvor man ved, hvem der har stemt hvad, eller den kan være anonym.    

 

Vær opmærksom på: 

Hvis der er mange idéer, der minder om hinanden, bør de grupperes. Det kan gruppen gøre i stilhed ved at flytte rund på PostIts.

Der kan også være idéer, der påvirker hinanden og dermed kan sættes op i en årsags-virkningsrelation.

 

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE