Der er mange deltagere

Målet er at få alle med og få det størst mulige bidrag fra alle. 

Gør ekstra meget ud af, at det, deltagerne laver, er dokumenter-bart og forståeligt for uden-forstående.

Hvis I laver en brainstorm, så bed deltageren skriver sine idéer på PostIt fremfor (eller som supplement til) at sige den højt til plenum. Der skal være en idé per PostIt skrevet med blokbogstaver.

Brug grupper af tre til maks fem personer gennem hele dagen og brug kun plenum til orienterende sessioner.

Sæt ressourcer af til at samle dokumentation sammen efter workshoppen og husk at kommunikere om, hvordan dagen bragte virksomheden videre.  

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE