Der mangler idéer

Målet er at skabe brugbare idéer, der kan arbejdes videre med. Giv tid. Meget ofte kommer den bedste idé til sidst og den bygger på en række middelmådige idéer. 

Metoden er en klassisk brainstorming: Skriv temaet, som der skal brainstormes om, på en tavle, så alle kan se det. Vælg en eller to personer til at skrive ned præcist, hvad der bliver sagt, afsæt 5 minutter, læg reglerne frem: ingen kommentarer på andres forslag, byg på hinandens idéer, jo vildere jo bedre.

Jo flere idéer, der kommer, jo bedre er det.  

Efter brainstorm læser facilitatoren det hele op, og der åbnes for, at de sidste idéer kan komme på listen.

Hold pause – gerne en hel dag, før der arbejdes videre med idéerne.

(Metoden er oprindeligt udviklet af Alex F. Osborn, 1953)

Når der skal arbejdes videre med de mange idéer, er det værd at være opmærksom på, at de bedste løsninger erfarings-mæssigt findes ved at kombinere idéer (Association). Forfald derfor ikke til at prioritere i listen uden at arbejde med den først.

 

eller

 

Tænk tilbage på sidste gang gruppen løste et problem og drøft, hvad der bidrog mest til succes. Hvordan kan man trække på denne erfaring i den nuværende situation? 

En stille variant - Brain-swarming - findes på Harvard Business Review og beskrives her af Dr. Tony McCaffrey

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE