Dialogen er uambitiøs

Målet er at engagere deltagerne og få alle til at tænke med.

Hvis det er svært at få hul på dialogen, kan den løsnes op ved at tænke modsat. Formuler problemet og lav en brainstorm om, hvordan problemet kan gøres endnu større. 

Når listen er godt fuld, gennemgås den. Det vil vise sig, at mange af de ting der står på listen, er noget, flere i gruppen allerede gør. (I en gruppe drøftede man, hvordan man kunne få medarbejderne til at tage imod opfordringen at komme med input til ledelsen. Et forslag til at gøre problemet værre var at vende ryggen til og holde døren lukket. Det viste sig, at flere ledere faktisk sad bag lukket dør i møder det meste af dagen. Den første handling var derfor at holde op med det. Hver især fandt de en rytme, hvor der hver uge blev dedikeret plads til at blive forstyrret.) 

Når de helt indlysende aftaler er lavet, kan man se på listen igen og finde modsætninger til de ting, der står på den. Heri vil ligge en række potentielle indsatser.    

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE