Gruppen arbejder ikke sammen

Målet er at få gruppen til at samarbejde om det, der er mødets formål.

I grupper, der ikke kender hinanden eller ikke er vant til at arbejde sammen, kan det være vanskeligt at få hul på samarbejdet.

En måde at få gang i dialogen og samtidig sikre at alle engageres er at lave en stille roterende brainstorm (se evt. "Der mangler idéer"). Her får hver deltager et stykke papir, som han skriver én idé på. Derefter sendes papiret videre til den næste, som skriver sin idé. Lad papirerne cirkulere indtil de er tilbage ved den person, der skrev først.

Sammensæt deltagerne i par (to personer) og lad dem fremlægge for hinanden alle de idéer, der står på deres papirer. Bed dem nå frem til en fælles liste med de tre bedste idéer.

Sammensæt herefter en firemandsgruppe (to par). Bed dem fremlægge deres top tre og drøfte sig frem til et samlet forslag fra gruppen.

Bed grupperne fremlægge i plenum. 

(Metoden bygger på Think-Pair-Share-Square, Frank Lyman, 1981)

 

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE