Idéerne er for ukonkrete eller komplekse

Målet er at gøre flyvske eller indforståede idéer operationelle.

Bed alle deltagere formulere idéen skriftligt, som var det til en ny medarbejder.

Hvis der er mange deltagere, kan man vælge at lave grupper, som skriver til forskellige målgrupper: pressen, et familiemedlem, omstillingsdamen etc.

Dette vil medføre, at de banale ting, som folk ofte ikke får sagt, bliver eksplicitte, og det vil bidrage til konkretisering.

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE