Vi ved, hvad vi vil opnå, men ikke hvordan

Målet er at bryde en vision ned i operationelle skridt.

Tag udgangspunkt i, hvad du vil opnå, og beskriv det. Beskriv herefter, hvad status er i dag. På denne måde er du sikker på, at alle er klar over den forandring, der skal ske.

Generér sammen en liste over kræfter, der medvirker til, at det ønskede vil ske. Generer herefter en liste over modvirkende kræfter. Lav ikke denne øvelse som en brainstorm. Formålet er nemlig ikke at skabe (vilde) idéer, men at arbejde med fakta. De kræfter, der skrives på listen, skal derfor understøttes af fakta. 

Tilstræb at der er lige mange positive og negative. Tydeliggøre kræfterne grafisk eller visuelt på en væg ved at anvende farver, tykke og tynde pile mv.

Brug god tid på at drøfte disse kræfter. Spørg ”hvorfor” mindst fem gang ved hver kraft for at finde kerneårsagen til, at dette virker, som det gør.

Erfaringsmæssigt får man bedst effekt af at forstærke det, der virker, fremfor at fokusere på de kræfter, der modvirker.

(Metoden hedder Force Field analysis og er udviklet af Kurt Z. Lewin, en af de første til at tale om social-psykologi og gruppedynamic, 1943)

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE