WhatGoesUp er et elektronisk system, der understøtter dine møder, sådan som du holder dem. Systemet er udviklet primært til dig, der er leder af en eller flere ledergrupper, og det er skabt til at understøtte den stil, der passer bedst til dig. Systemet kan sættes op til alle sprog. 

Systemet kan sættes op med forskellige variable, så det bedst muligt understøtter din ledelses-stil på møderne. Kontakt os for at modtage et forslag og en demo af, hvordan det kunne se ud for din ledergruppe.

 

Fjerner administration

Systemet vil automatisk sende dig udkast til dagsorden baseret på tidligere aftaler, og det følger op på disse aftaler. Dermed reducerer det den administration, der er knyttet til at planlægge og følge op på et ledelsesmøde og giver dig tid til at fokusere på selve gennemførelsen.

Der findes allerede mange IT redskaber, der kan holde styr på opgaver, men de fleste er skabt til at hjælpe et individ med at være mere effektiv eller til at gøre en projektgruppes samarbejde lettere. Se nogen af dem her

En ledergruppe er ikke en projektgruppe. De er en ledelse. En gruppe af personer, som skal drive en virksomhed frem. De har overtaget noget fra andre, som skal bevares. De skal skabe noget, som andre skal kunne drive videre. WhatGoesUp er skabt til ledergrupper.

WhatGoes_mail

Benchmark og løbende lederudvikling

WhatGoesUp gør det lettere at planlægge møderne, styre processen på selve mødet og følge op på de aftaler, ledelsen har med hinanden. Ud over at fjerne administrationen modtager du årlige statistikker og anonym sammenligning med andre ledergrupper. Sidst men ikke mindst får du konkret ledelsesinspiration tilpasset din dagsorden. Det kan du læse mere om her

Din stil

For at få det største udbytte af systemet, skal du tilpasse det til din stil. Du skal tage stilling til, hvordan du vil modtage input, hvordan din holdning er til deadlines, hvilket årshjul der skal sikre mest ro og momentum i udviklingen af den virksomhed, I leder. For nogen ledergrupper er det nødvendigt, at dagsorden er ude en uge før mødet, da deltagerne ellers ikke kan nå at forberede sig tilstrækkeligt. For andre er det fint nok, at ting er klar samme morgen, som der er møde. Nogle ledergrupper har en professionel struktur for, hvornår de drøfter strategi, prissætning, budget, lønregulering og MUS. Andre kan klare sig med at tage det, som det kommer.

Du lægger niveauet for din ledergruppe under ”min stil”. Hvis du ingenting vælger, vil systemet køre med den standard, der er mest generel.  Du kan ændre dine indstillinger, når det passer dig. Mindst en gang om året vil systemet automatisk bede dig bekræfte indstillingerne.

WhatGoesUp er kun for mødeledere. For at få det optimale ud af systemet skal du

  1. Indtaste de deadlines, du har besluttet skal gælde for din ledergruppe
  2. Indtaste hvem, der deltager i din ledergruppe
  3. Indtaste datoer for de kommende møder
  4. Indtaste faste mødepunkter, som går igen på alle møder
  5. Indtaste virksomhedens årshjul med tidspunkt for, hvornår forretnings-kritiske aktiviteter ligger

Mødedeltagerne kan følge med og give input

Mødedeltagere kan til enhver tid gå ind i systemet via et personligt link. Her kan de se, hvornår næste møde er, og hvad der er på dagsorden. De kan indsende forslag til dagsorden og følge med i egen ToDo-liste.