Få styr på dine tilbagevendende møder - Lektioner

>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Se video

Løs opgave

OPGAVE

Jeg vil opfordre dig til at dedikere et notehæfte - fysisk eller virtuelt - til de opgaver, der kommer undervejs i dette selvstudie.

Når du har set videoen vil jeg bede dig notere:
1. Hvad fungerer godt ved jeres møder?
2. Hvad ville du ønske, du kunne forandre ved dine møder? Skriv 1 -2 konkrete ting.
3. Formuler på max 10 linjer, hvad du gerne vil have ud af dette selvstudie.

Du må meget gerne sende det til os på mail via formen her nedenfor. Vi bruger det til at give dig feedback efter din første afleveringsopgaver, som er om tre mails fra nu.