Skab de bedste rammer for den gruppe, du leder - Lektioner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
11
12
13
14
15

Se video

Løs opgave

Brug dit eget notesystem til at skrive svar på følgende spørgsmål

Beskriv en situation fra dit seneste møde
Hvem var med i samtalen, og hvad sagde de?
F.eks.:
Henrik: “…”
Marianne: “…”
Mig selv: “…”
Henrik: “…”
osv.

Hvad kunne du have gjort undervejs i samtalen for at trække flere deltagere og flere synspunkter med ind i den?

Hvordan kunne du have lavet en TimeOut for at få en samtale om samtalen?

Hvilke afklarende spørgsmål kunne du have anvendt for at få større klarhed, åbenhed, engagement eller fuldstændighed?

 

 

Hvis du kan styre samtalen, kan du styre mødet!