Skab de bedste rammer for den gruppe, du leder - Lektioner

1
2
3
4
5
6
>7
8
9
10
11
12
13
14
15

Se video

Løs opgave

Man imødegår beslutningsbias ved at sikre, at alle deltagere er velforberedte

Der bør altid være uddybende materiale til et dagsordenspunkt, hvis punktet handler om følgende:

Tilbagevendende møder i samme gruppe bør altid begynde med referat fra sidst?

En mødeaktionær er altid en mødedeltager?

Som mødeleder skal du altid kunne forudsige alt, der kommer til at ske i mødet