Skab de bedste rammer for den gruppe, du leder - Lektioner

1
2
3
4
5
6
7
>8
9
10
11
12
13
14
15

Se video

Løs opgave

Det er altid mødeleder, der tager den endelige beslutning

Man bør holde pause hver halve time i et møde

Et nøgleelement i gode møder er kvaliteten af den samtale, der finder sted

Der er fire væsentlige elemeter i en god samtale: Klarhed, Åbenhed, Engagement og

Marker de fem kompetencer, der kendetegner en god mødeleder