Gruppen kan ikke nå til enighed

Målet er at sikre et klart udbytte af mødet.

Udgangs-punktet vil være en liste af idéer eller alternativer, som gruppen ikke kan blive enige om. Hvor man i genereringen af idéer ikke bør kommentere hinandens input, er tiden nu kommet til netop det. Lad gruppen diskutere alternativ for alternativ, for og imod. Ingen idéer fjernes, men de kan grupperes og konkretiseres, så de har samme detaljeringsniveau. Sæt evt. en fast tid af til hvert punkt. 

Efter en tids arbejde med bruttomængden bedes hver deltager skrive tre idéer ned (formuleringen bør på nuværende tidspunkt være ret skarp). Hver idé skal have sin egen lap og sættes på en blank tavle. Gruppér, således at ensartede idéer samles og lav derefter en prioritering (se ”Der er for mange idéer”).

Ved at give tid til drøftelse og en ekstra runde til idéformulering vil der skabes et større ejerskab.

I din forberedelse af mødet, vil du have defineret, hvad du gerne vil opnå. Det er nu tid til at skære igennem og konkludere i forhold til dette. Hvis enighed er afgørende og ovenstående ikke er tilstrækkeligt, bør der søges ekstern facilitering (HR eller eksterne konsulenter). 

FIST OR FIVE
En meget effektiv metode kaldes fist or five.
1. Stil et lukket spørgsmål, f.eks. ”Er vi enige om at ….”?

2. Alle rækker hånden frem på samme tid. Ved at vise en knyttet hånd, siger deltageren: ”Jeg er IKKE med,” mens alt fra en til fem fingre viser, at "Jeg er med, men har store reservationer" (en finger)  op til ”jeg er med, og jeg vil bære denne fane.” (fem fingre).
3. Lyt til dem med knyttede næver og drøft, hvordan deres forbehold kan løses. Lyt til dem med en og to fingre. Drøft og stem igen.

FACILITATORS VÆRKTØJSKASSE