Her har vi samlet alt det, vi gennem tiden har skrevet og sagt om møder

Pressen om møder

HVORFOR SKAL JEG ARBEJDE MED MINE MØDER?

Fordi... undersøgelser viser, at 25-50% af de møder, vi holder, udelukkende er nødvendige, fordi kvaliteten af et andet møde var for dårlig. Uklare beslutninger, beslutninger, taget på et for dårligt grundlag,  eller som ikke blev taget i rette tid, er de største syndere.   

Fordi... gode møder skaber engagement og ejerskab. Og det vil give hurtigere, bedre og mere vedvarende eksekvering. 

Fordi... du får mere for dine lønkroner, hvis en større del af tiden kan fokuseres på forretningen.

Fordi... en gennemsnitlig dansk leder bruger 17,2 timer om ugen i møder.

Fordi... en enkelt ledergrupper, der mødes jævning, typisk bruger langt over en halv million kroner om året alene i tid på disse møder. Hvor meget energi ville du bruge på andre strategiske beslutninger af denne økonomiske størrelse?  

GENNEMGÅ MØDELEDERS TJEKLISTE

VÆLG ARTIKEL EFTER KATEGORIER

Fuld indholdsfortegnelse

MINE EGNE KONKRETE MØDER

MØDESTRUKTUR OG LEDELSESRAPPORTERING

DEN GENERELLE MØDEKULTUR I ORGANISATIONEN

INVOLVERING PÅ MØDERNE

2021: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2021: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2020: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2019: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2018: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2017: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER