Her har vi samlet alt det, vi gennem tiden har skrevet og sagt om møder

Pressen om møder

 

 

 

 

 

 

Flere veje til indholdet

Vælg artikel fra ressource side

Vælg artikel efter mødeleders tjekliste

Vælg artikel ud fra kategori

Find korte videoklip

HVORFOR SKAL JEG ARBEJDE MED MINE MØDER?

Fordi... undersøgelser viser, at 25-50% af de interne møder, vi holder, udelukkende er nødvendige, fordi kvaliteten af et andet møde var for dårlig.

Fordi... gode møder skaber engagement og ejerskab. Og det vil give hurtigere, bedre og mere vedvarende eksekvering. 

Fordi... du får mere for dine lønkroner, når en større del af tiden kan fokuseres på kerneopgaven.

Fordi... en gennemsnitlig dansk leder bruger 17,2 timer om ugen i møder.

Fordi... en gruppe, der mødes jævning, bruger over ½ mil. kr. om året alene i tid på disse møder. Hvor meget energi ville du bruge på andre indsatser af denne økonomiske størrelse?

Fuld indholdsfortegnelse

Mine egne konkrete møder

Vores mødestruktur og ledelsesrapportering

Vores mødekultur

Involvering på møderne

2023: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2022: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2021: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2020: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2019: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2018: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER

2017: UGENS TIP TIL BEDRE LEDELSE I DINE MØDER