Fasthold gode mødevaner i hele organisationen ved at understøtte dem digitalt

Vi udvikler, leverer og vedligeholder services (API), der forbedrer dit nuværende workflow i forbindelse med møder. Det kan være opsummering af omfattende dokumenter (f.eks. bilagsmateriale), omformulering af komplicerede dokumenter (f.eks. juridisk dokumentation), integrering af årshjul i mødeflow, samling af dagsorden og materiale f.eks. i én integreret PDF, fordeling af opgaver direkte fra referat etc.

Vi bygger i høj grad på jeres eksisterende mail-, kalender-, opgave- og arkiveringssystem og udvikler, leverer og vedligeholder de services, der skal til, for at understøtte gode mødevaner bedst muligt.

Vi løser problemet med for mange og for lange møder i organisationer. Det gør vi ved digitalt at understøtte de mødevaner, der sikrer bedre kvalitet af møderne. For med det følger handlekraft, arbejdsglæde, resultater og mindre behov for opfølgende møder.

LÆS HER EKSEMPLER PÅ, HVORDAN DIGITALISERING KAN AFHJÆLPE MØDER, DER GÅR OVER TID, MØDER MED DÅRLIG FORBEREDELSE OG FOR MANGE MØDER. 

Der er simpelthen tid at hente ved at løfte kvaliteten af møder, og det kan gøres uden omfattende træning og store ændringer i rutiner.

BetterMeetings mødesystem er nemlig

 • Webbaseret. Du bruger browseren, og der skal derfor ikke installeres eller vedligeholdes software eller klienter. Du får et link, og så er du i gang.
 • Mailbaseret. Systemet sender mails med opgaver og påmindelser. Dermed har alle deltagere overblik over løste og forestående opgaver.
 • Intuitivt opbygget. Det kræver blot en kort instruktion, så er du kørende.
 • Kumulativ. Systemet kan skaleres i alle retninger. Helt fra, at det kun er mødelederen, som bruger det, og op til, at alle medlemmer bruger alle systemets funktioner.
 • ”Intelligent”. Systemet bruger beslutninger fra tidligere møder til at foreslå punkter til nye opgaver.

Vi prioriterer hurtig og nærværende support højt, og er som de eneste i branchen ledelsesfaglige.

Du kan bruge systemet i et helt år for den pris, en typisk mødekonsulent koster en enkelt dag. Og hvis I har mange grupper på, er prisen pr. ekstra gruppe få tusinde kroner om året.

 

BetterMeetings mødesystem hedder WhatGoesUp. Det er oprindeligt udviklet som et digitalt svar til ledere af ledergrupper, fordi kvaliteten af ledernes møder smitter af på hele organisationen.

Men systemet kan anvendes i alle grupper, der har tilbagevendende møder og bruges således også i udvalg, projektgrupper, afdelingsmøder og bestyrelser.

Kontakt os for at komme i gang. De første fire møder er gratis.

Eller rul ned for at læse mere om, hvordan systemet løser problemet med for mange og for lange møder.

Bedre møder giver mere handlekraft med det samme

Møder er det vigtigste ledelsesredskab, der findes i organisationen. Mange steder er det desværre også det mest undervurderede. Men det kan optimeres med ganske få greb.

Den gode nyhed er, at gode mødevaner ikke er vanskelige. De dygtigste ledere har allerede indarbejdet dem. De:

 • har låst samarbejdsrelationer fast i en mødestruktur.
 • har sat tid af i kalenderen til at forberede møder.
 • sørger for, at en høj-kvalitets-dagsorden altid bliver udsendt i god tid.
 • sikrer, at forventninger til den enkelte er tydelige.
 • sikrer en metode til at fastholde aftaler efter mødet.
 • følger op på aftaler.

Den dårlige nyhed er, at vanerne er vanskelige at vedligeholde. Hvor mange ledere har ikke på et eller andet tidspunkt været på kursus i mødeledelse, returneret med gejst og iver efter at udnyttet dette enkle redskab og alligevel måtte se, at det sander til i en travl hverdag? Det kræver nemlig typisk en god brug af de mest almindelige office it-systemet som Outlook, Word, OneDrive, SharePoint etc. Problemet med dette er, at det samspil mellem disse systemer, som den gode leder har sat op, skal vedligeholdes manuelt. For de fleste går det på et tidspunkt galt. Men det største problem er, at et sådant system nærmest er umuligt at dele i organisationen, så alle ledere bruger det. Dermed bliver det gode mødesystem individets system, og det er ikke godt, når målet er at skabe en god mødekultur.

Vi har digitaliseret de gode mødevaner

I BetterMeetings har vi sat strøm til alle disse gode vaner, så de flyder helt af sig selv. Du får simpelthen en mail, når noget kræver din opmærksomhed. Altid i god tid og altid med de relevante udkast, skabeloner og anbefalinger. Faktisk bruger vores gennemsnitlige mødeleder 12 minutter på at lave en dagsorden, der er state of the art, og dermed giver alle mødedeltagere helt optimale betingelser for at forberede sig. En dagsorden der sikrer, at alle i mødelokalet har optimale betingelse for at nå i mål, så dette møde bliver det eneste, der er nødvendigt om denne sag.

Et webbaseret system til det hele

Det er der penge i, for forskning viser, at mellem hver fjerde og helt op til hvert andet interne møde i en virksomhed kun er nødvendigt, fordi kvaliteten af et tidligere møde var for ringe. Til gengæld er der ringe evidens for diverse andre indsatser, som f.eks. regler om maksimal tid for møder, stående møder etc. Bedre mødekvalitet er vejen.

Vi har samlet det hele i ét system, som bygger på over 20 års ledelseserfaring og alt det videnskabelige arbejde, der er gennemført om møder især de seneste 15 år.

I gang fra dag til dag helt uden træning

Når du begynder at bruge BetterMeetings mødesystem til din gruppe, sætter vi det op præcist, som I gør tingene i dag. Der er bare sat strøm til. Det kræver dermed ingen træning at komme i gang. Du vælger selv, om dine deltagere skal modtage dagsorden elektronisk, eller om du vil sende en lækker samlet pdf med det fulde materiale ud til deltagerne og alene bruge systemet som din egen personlige vane-nudger.

De mange små påmindelses-funktioner og skabeloner vil sikre, at du arbejder efter den bedste praksis, der findes indenfor møder, og den vil samtidig spare tid. Som nævnt bruger vores kunder i gennemsnit 12 minutter på at lave en dagsorden. Det er muligt, fordi systemet læser dit referat fra seneste møde og dermed ved, hvilke opgaver, der udestår. Den kender også de faste punkter og det årshjul, der er relevant for jer. Dermed kan den lave udkast til dagsorden, som du alene skal kvalificere og give liv ved at følge systemets guide. Det er så let.

Små skridt mod endnu bedre mødevaner og dermed en bedre mødekultur

Omkring hvert halve år kommer der en statistik, som du modtager og kan anvende til at justere på formen af møderne. Gradvist lukker vi op for systemets mange funktioner til at designe stadigt bedre møder. Der er masser af tips og tricks, og de kommer kun til dig, når du skal bruge dem. Helt grundlæggende er det et element i systemet, at du og dine mødedeltagere kun bliver forstyrret, når det er relevant og her til gengæld med det fulde kvalificerede materiale.

Du kan bruge systemet i et helt år for den pris, en typisk mødekonsulent koster en enkelt dag. Og hvis I har mange grupper på, er prisen pr. ekstra gruppe få tusinde kroner om året.

 

Kontakt os for at komme i gang. De første fire møder er gratis.

100% Tilfredshedsgaranti.
Vi er så sikre på, at systemet hjælper enhver gruppe til større effektivitet gennem bedre møder. Hvis I mod forventning finder, at systemet ikke har hjulpet jer efter tre måneder, refundere vi din fulde betaling. Den eneste betingelse er, at I dokumenterer, at I har anvendt systemets faciliteter.

Vi kalder mødesystemet for WhatGoesUp... fordi den måde, ledelsen holder sine møder på, har enorm effekt ud i resten af organisationen. Selv meget små ændringer her, vil derfor flytte mest. Se her eksempler på, hvordan en gruppe kan bruge systemet.

Til ad hoc møder og til mødeledere, der ikke har en fast gruppe at lede, findes der en light version, som er gratis for vores kunder. Dermed kan alle, der leder møder, lave en state of the art dagsorden. Klik her for at finde ud af, hvor let det er.  (Obs når du klikker kommer du til en helt ny platform)

CcSofie

CcSofie

Print Friendly, PDF & Email