Efterfølgerplanlægning. WhatGoesUp er også et redskab til succession

Ny leder nye tider
Når en eller flere personer i ledelsen skiftes ud, sker der forandring. Den nye kommer til med sine egen erfaringer og en ambition for det nye job. Men også forventninger både oppefra og nedefra vil presse forandrings-hastigheden op. Det udløser som regel både håb og energi.

Men det kan have den bagside, at vigtige og velforankrede processer bliver udfordret og nogen gange udvisket. Enten fordi de ikke er særligt eksplicitte, eller fordi den nye leder ikke giver sig tid til at forstå virksomheden" DNA".

De stærkeste virksomheder er klar over dette og optaget af, hvad der skal bevares, og hvad der skal forbedres.   

Systemet bevarer vigtig viden
Ved at anvende WhatGoesUp kan virksomheden sikre, at det er den rigtige forandringer, der sker. At vigtige processer og viden ikke fortaber sig i det nye .

WhatGoesUp-systemet har

  • et årshjul, der angiver, hvornår væsentlige forretnings-udviklings-aktiviteter sker, og hvordan de harmonerer med hinanden
  • en liste med de temaer, som går igen på alle ledelses-møder
  • greb om de aktuelle ledelses-opgaver i virksomheden, og hvem, der har ansvaret for dem.

 

Disse ting falder ikke til jorden.

 

Den nye leder har sin egen stil
Mødeleder kan til enhver tid ændre på opsætningen, men det sker ud fra en indsigt i, hvad der har fungeret indtil nu. Mødeleder kan også tilpasse systemet sin egen ledelses-stil, men erfaringsmæssigt er det faktisk en rigtig god ide at vente til de første tre måneder er gået.

Ved at køre videre med WhatGoesUp vil den ny ankomne leder have fået en god fornemmelse af ledelses-systemet, som det har virket indtil nu. Det er den bedste platform at forbedre på.

Læs mere her

Print Friendly, PDF & Email