Tre ting den gode leder kan

Denne artikel blev bragt i ERHVERV+ den 24. maj 2016.

Teksten er gengivet under pdf'en.

Artiklen er gengivet med tilladelse fra Jysk Fynske Medier.

Tre ting, den gode leder kan – og hvordan det bliver til god ledelse
Af Wenche Strømsnes, wst@bettermeetings.as

Ledelse er måden, man gør noget på. Det vil sige, at to virksomheder kan indføre præcis det samme men få helt forskellige resultater, fordi man gør det på forskellig måde.

Man bliver en dygtig leder af at reflektere over måden, man gør ting på. Man bliver en dygtig ledelse af at skabe et fælles billede af dette i ledergruppen, så man driver virksomheden i samme retning. 

Det er på ledermøderne, at den gode ledelse skabes. Jo bedre ledelse jo mere kan den enkelte beslutte uden at koordinere med andre. Det sætter tempoet op, fordi man ikke skal vente til næste ledelsesmøde. Det sparer ressourcer, fordi man ikke skal forstyrre en anden for at koordinere. Det skaber værdi, fordi beslutningerne er afstemte. Få - men gode - ledermøder er nøglen.     

Der er tre ting, der altid går igen ved en dygtig leder: Han er kompetent til mennesker, til prioritering og til pengestrømme.

Mennesker
At forstå mennesker handler om at erkende, at vi er forskellige. Vi har forskellige præferencer, erfaringer og oplevelse af succes og fiasko. Det betyder, at vi opfatter og prioriterer forskelligt.

En god leder har prøvet at udstikke en klar ordre, som ikke blev fulgt eller stå i spidsen for en forandring, som mødte mere modstand end forudset. Det er dén erfaring, hun bringer med sig i sin daglige ledelse.

Prioritering
Hver dag opstår nye situationer, som indeholder problemer og muligheder. Lederen skal kunne tage stilling til disse og vælge retning. Ofte vil erfaring og mavefornemmelse føre til hurtigere valg. Det er godt, hvis lederen er reflekteret og forstår at tænke den nye situation ind i den gamle erfaring. Ellers kan det være en direkte vej til stilstand med fejlbeslutninger eller reaktioner som ”Det har vi prøvet.”

En klar strategi og et tydeligt værdigrundlag hjælper en leder til at tage de beslutninger, som er bedst for virksomheden. Strategien viser vejen for valg og fravalg mod en ønsket fremtid. Værdierne fortæller, hvad der er den helt grundlæggende dna.    

Pengestrømme
Friheden til at kunne agere som virksomhedsleder kommer af at have styr på sine pengestrømme. Det nytter ikke at være god til mennesker og til at prioritere, hvis man ikke har den grundlæggende forretningsforståelse og kender sin del af forretningen til bunds. Man skal vide, hvad der bidrager til likviditeten, og hvad der trækker på den, hvornår.

Mange virksomheder er slaver af bank, revisor eller kapitalejer, som reelt kommer til at tage alle beslutninger. Det kan også være, at der ganske enkelt er penge nok og dermed ikke noget at bekymre sig om. Successen fornægter sig ikke, når pengene ruller ind, men man spiller sig noget grundlæggende forretningsindsigt af hænde, ved ikke at sætte sig ind i pengestrømmene. I regnskabstermer betyder det, at man skal lægge stor vægt på forståelsen af sin balance og ikke alene på selv resultatopgørelsen.

Ledergruppen
Man leder aldrig alene. Det er derfor, ledelse er svært. Ledermøderne er det formelle sted, hvor en ledergruppe samles, og derfor er det her, man kan udvikle ledelse med størst effekt.

Det er ofte sådan, at man i en ledergruppe har HR-lederen til at forstå mennesker, toplederen til at prioritere og økonomichefen til at forstå pengestrømme.  I en ejerledet virksomhed er alle tre roller tit samlet i én og samme person. Begge situationer skaber for øvrige ledere et koordinerings-behov, som er den hyppigste årsag til, at man holder mange flere møder end nødvendigt – enten samlet eller to og to.

I en god ledergruppe skaber man en fælles forståelse af mennesker, prioritering og pengestrømme. Man taler om det på møderne, tager komplekse og tværgående beslutninger sammen og sikrer sig derved at de beslutninger, den enkelte tager for sit område udenfor møderne, er i tråd med den fælles forståelse. Det er god ledelse!   

Læs mere om udvikling af god ledelse her

Ledere bruger forskellige mødetyper.

 

Print Friendly, PDF & Email