Undgå brand-slukning ved at sikre, at alle har det rette mandat

Kunne sagen have været løst, hvor den opstod, hvis den enkelte leder havde det rette mandat?

Mange problemer kan løses uden koordinering

Hvis løsningen af problemet ikke kræver koordinering mellem mange områder, bør det kunne løses umiddelbart i situationen og uden at holde et møde. Det kræver selvfølgelig, at den enkelte har mandat. Ansvaret for at afklare mandat ligger både i topledelsen og hos den enkelte. Hvis man hører til blandt de ledere, der møder sig ihjel, kan det skyldes et behov for at dække sig af og undgå ansvarspådragelse.

Lederens handlerum

Her er løsningen at studere den enkelte leders rammer for at bedrive ledelse.

  • Er rammerne for snævre, så virksomheden opnår høj effektivitet men til gengæld ingen nytænkning eller problemløsning.
  • Er rammerne for vide, så lederen ikke leverer, men til gengæld finder på i en uendelighed.

Begge dele er ineffektivt.

Rammer skabes gennem arbejdsværdier, regler, mål og metoder og dette skal afstemmes mellem underordnet og overordnet. Det er netop her én til én møder mellem en ledere og hans underordnede er relevante. Hvad er den enkelte leders handlerum?  

Hvad skal der til?

Så når behovet for at indkalde til et problemløsningsmøde opstår, og det ikke kunne være løst på et ordinært ledelsesmøde, må man i stedet spørge sig selv: Hvad skulle jeg bruge for selv at kunne tage denne beslutning? Og præcist dette skal man bringe med sig på sit næste én til én møde med nærmeste leder.

Tovtrækkeri

Undgå brandslukning ved at have gode ordinære ledelsesmøder. Klik her

Læs mere om hvordan ledere kan løse problemer gennem andre. Klik her

 

Print Friendly, PDF & Email