Under mødet

Det er altid mødeleder, der tager den endelige beslutning

Man bør holde pause hver halve time i et møde

Et nøgleelement i gode møder er kvaliteten af den samtale, der finder sted

Der er fire væsentlige elemeter i en god samtale: Klarhed, Åbenhed, Engagement og

Marker de fem kompetencer, der kendetegner en god mødeleder