Hvad skal vi bruge statistik til?

Man kan trække fakta ud for givne perioder og givne grupper og dermed se, hvordan mødestilen er for en gruppe sammenholdt med benchmark eller nogle standarder, ledelsen har defineret.

Statistikken indeholder anbefalinger til, hvordan den enkelte gruppe bevæger sig mod benchmark.

Den vil give topledelsen fakta på mødekulturen, og hvordan den udvikler sig.