Hvordan fungerer BetterMeetings mødesystem sammenlignet med andre på markedet?

Der findes mange gode mødesystemer på markedet. De fleste er skabt for at håndterer dokumenttunge og dokumentationskrævende møder.

BetterMeetings mødesystem er primært udviklet for at forbedre mødekultur i hele organisationen. Det gør det muligt at tage nogle centrale beslutninger om, hvordan møder skal drives, digitalisere det og dermed sikre, at de nye gode vaner er lette at tilegne sig for alle.

Samtidig er der mulighed for lokal tilpasning til de særlige behov. Hver gruppe definerer således sine egne deadlines for, hvornår dagsorden sendes ud, referat skal være færdigt, faste mødepunkter, årsrytme, grunddokumenter, fællesskab om design, referat, opgaveløsning etc.

Systemet løfter kvaliteten af møder, fordi det skaber en gennemsigtighed. Nedad betyder det, at det bliver let og påkrævet at involvere sig. Opad bliver det let at få overblik over alle mødefora og deres liv, og der kan løbende trækkes statistiker til optimering i hver gruppe.

Hertil letter det mødeleder/administrator, som får udkast til dagsorden og automatisk opfølgning på aftaler. Der er hjælpe-redskaber til at designe en dagsorden, der gør det let at involvere sig og som derigennem skaber et ejerskab, der sikrer handling mellem møder.