Hvordan kan systemet forbedre mødekultur?

Vores mødesystem flytter adfærd, fordi tre ender mødes. Derfor virker det:

1. Bedste praksis. Systemet bygger – som det eneste i øvrigt – på videnskabelige dokumentation om, hvad der skaber effektive møder. Den fokuserer således på proces og indhold samtidig med at den holder styr på mødedokumenterne. (feks. bliver du mindet om at forberede dig, får designtips, så der er større gennemsigtighed og klarhed, påmindelser om aftaler – alle sammen små ting, der løfter kvaliteten og ad den vej reducere mængden af møder)

2. Denne bedste praksis er digitaliseret – dvs. det er let for alle at tilegne sig de nye vaner, fordi det sker automatisk.

3. Systemets opsætningsmuligheder gør det let at sætte systemet op på netop den måde, den enkelte gruppe allerede arbejder. Dvs. forandringen kan tages i små skridt mod bedste praksis. Det sikrer ejerskab og dermed vedvarende og holdbar effekt.