Case. Den agile tankegang rykker ind på ledermøderne

At løse opgaver i agile teams er almindeligt i flere udviklings-huse. Men metoden kan anvendes i alle de sammenhænge, hvor der er et komplekst problem, der skal løses, og løsningen er ukendt.

Metoden baserer sig på en iterativ proces, hvor man i tæt dialog med slutbruger laver skitser som afprøves, og hvor man anser fejl for ny viden, der bidrager til løsning af problemet. Scrum, Lean development, "Think big, start small, scale or fail fast" og kanban er nogen af de værktøjer, der findes i denne tilgang til opgaveløsning, udvikling og innovation.  

En succesfuld dansk virksomhed har taget denne tænkning helt op på ledelses-niveau. Det er Systematic i Aarhus. Læs mere om dette i afsnit 5. Practice Agile at the Top i denne HBR-artikel

Agile ledelsesmøder bør suppleres med møder, hvor der er rum til fordybelse, og ledelsen sammen kan arbejde med ting som:   

  • at videreudvikle og styrke visionen,
  • at prioritere strategiske initiativer,
  • at forbedre samarbejde på tværs og
  • at fjerne barrierer for fremdrift,
  • at skabe forenkling og fokus,
  • at sørge for, at de rette mennesker er på holdet

Læs mere her: Ledermøder er en særlig type møder

agile
Print Friendly, PDF & Email