Ledermøder er en særlig type møder

Ledermøder er noget særligt. En ledergruppe er nemlig ikke sammen om et projekt fra start til slut. De har overtaget noget fra andre, som skal bevares, og de skal skabe noget, som andre skal kunne drive videre.

Gruppen vil dermed også forandre sig med nye medlemmer over tid. Men uanset hvem, der sidder i gruppen, har den et fælles ansvar, som rækker ud over det operationelle. Det understøtter gruppen bedst med en mødestruktur, som man kan regne med.

Ledermøder er ikke til hasteproblemer. Problemer, der haster, er snarere en konsekvens af dårlige ledermøder. Hastesager og brandslukning er indikationer på, at der er noget, der kan forbedres i ledelsessystemet.

Se mere om det særlige ved bestyrelser her

 

Citat-om-ledergrupper

De bedste ledergrupper har

  • faste møder, der aldrig flyttes eller aflyses
  • en kritisk tilgang til impulsive møder såvel som rituelle møder
  • møder, der ligger samlet, fremfor spredt over en arbejdsuge
  • et princip om, at beslutninger tages på møder
  • et princip om, at det er på møder, man gør sin indflydelse gældende
  • et klart handlerum for den enkelte leder mellem møderne
  • gensidig forpligtelse i ledergruppen om det, der er aftalt
  • mødedagsordener, hvor det er tydeligt om et punkt er til drøftelse, beslutning eller orientering
  • et grundlag, der er så komplet som muligt, til at understøtte den beslutning, der tages, eller den drøftelse, der skal foregå
  • et klart årshjul, som følger strategien og sikrer, at de rigtige temaer får plads på det rigtige tidspunkt

Læs mere om forskellige typer af møder for ledere her.

Mange ledere fravælger oplagt konkurrencefordel.

Læs mere om efterfølgerplanlægning her. 

Møder. Den ene type erstatter ikke den anden.

Print Friendly, PDF & Email