Der er en bagside ved at være effektiv

 

Nøglen til at være effektiv og lykkes er at sætte sig et mål og fokusere på det. Jo klarere målet er, jo mere effektiv vil organisationen være.

Men dette har også en bagside

Kig engang på eksemplet nedenfor. Det er Daniels Simons gentagelse af sin egen illustration fra 1999, og du har sandsynligvis set den før. Men prøv alligevel at gennemføre øvelsen.

Det er det samme, der sker i organisationer, når vi fokuserer. Når vi effektiviserer og skærer overflødigt fra. Så mister vi viden om, hvad der sker uden om processen. Det kan være godt, fordi vi får resultater. Men det kan også være, at vi overser vigtige signaler fra kunder eller konkurrenter.   

I erhvervslivet er det en af de sværeste discipliner for ledere, at finde balancen mellem at lede organisationen til at være effektiv og til at være åben for signaler (eksperimenterende). Den bliver effektiv af at have meget klare mål, som detaljeret forholder sig til input og til, hvordan ting skal gøres. Den bliver eksperimenterende af at have færre mål og klare processer for deling af viden og løbende beslutninger.

Ingen steder er det enten-eller!

De dygtigste finder balancen ved at reducere mål og processer til nogle få, som har fokus på resultater, men ikke på hvordan disse resultater skal nås. Hertil har de fastlagte mødefora som bruges til fælles beslutninger, koordinering og videndeling og klare rammer for det handlerum, den enkelte leder har. De klare resultatmål gør organisationen i stand til at fokusere, men samtidig have rum til at se til siden. De klare mødefora og handlerum giver klarhed og dermed ro og overskud i arbejdsdagen. En sådan organisation ser ikke alt, men den overser heller ikke alt. Jo flere der holder øje, jo større er sandsynlighed for, at de vigtigste signaler opdages i tide.   

 

Læs mere om

Gode ledere har gode mødevaner

Man kan blive for agil

Der er effektiviseringsgevinst at hente ved bedre møder

Inviter de stille deltagere ind

 

Print Friendly, PDF & Email