Få alle engageret i drøftelsen i mødet

Et vigtigt kendetegn for en effektiv ledergruppe er, at der er bred deltagelse i drøftelser og beslutninger. Bred deltagelse er nemlig med til at skabe ejerskab og derigennem engagement og meget mere handling.

Der er et meget enkelt greb, mødeleder kan bruge til at få bred deltagelse. Nemlig at invitere mødedeltageren ind i samtalen. At inviterer er ikke det samme som at kommandere nogen til at sige noget. Når man inviterer, giver man folk mulighed for at sige "nej, tak."

Der er flere fordelen ved at invitere flere ind i samtalen end blot dem, der naturligt siger noget. 

  • Du får nye tanker og perspektiver på emnet
  • Du ændrer den dynamik, der normalt er gruppen
  • Du øger folks oplevelse af at være en gruppe, der hører sammen
  • Du viser lederskab
  • Du signalerer, at emnet har stor betydning. 

Vær omhyggelig når du vælger, hvem du inviterer. Brug ikke dette greb for at slå ned på den, der har talt mindst, eller for at fange opmærksomheden på den der sidder med sin smart-phone.

Tænk i stedet over, hvad de stille personer kan bidrage med. Det kan f.eks. være en stille person i rummet, som kommer fra en afdeling, der kunne have en interessant vinkel. Eller en person der har en historik, som er værd at få med. Vær afklaret med, hvorfor du vil invitere en stille deltager ind. Ofte er det en god idé at sige det højt.

Jeg vil gerne høre fra en af jer, der ikke har sagt så meget endnu. Søren, du er ikke blevet hørt endnu. Du sidder i produktionen, hvad er dine tanker om dette emne?  

 

Mange mødedeltager siger ikke noget, med mindre de bliver opfordret.
Heller ikke selv om der er skabt en stemning for åben dialog. 

"Jeg frygtede at blive årsag til, at vi ikke kunne afslutte mødet til tiden. Og jeg ved, det er vigtig for gruppen." Sådan har en mødedeltager forklaret, hvorfor han ikke uopfordret gav sin mening til kende under en drøftelse. Men der kan være mange andre grunde. Mange føler, at deres forsøg på at komme ind i samtalen overses. De har måske en introvert dialogstil. Eller måske har de dårlige erfaringer fra tidligere. Nogle står også af på en drøftelse, fordi den har en undertone af, hvem der har mest at sige, mere end af det egentlige emne. Endelig og desværre ikke sjældent skyldes det ganske enkelt, at mødeleder taler for meget.

Et enkelt greb
De fleste mødeledere tænker, at "her er voksne mennesker tilstede. De taler, hvis de har noget at byde ind med." Intet kunne være mere forkert. Især på bestyrelses-niveau er der stor forsigtighed med at bruge dette greb. Men alle bliver overraskede over, hvor god en effekt det har. Det er ren magi. Og det virker med det samme.  

Husk at mennesker har forskellige perspektiver og erfaringer. Hvis du ikke får dem frem i mødet, misser du et vigtigt værdiskabende potentiale.

 

Business man with loudspeaker
Print Friendly, PDF & Email