Case. Der er ingen penge i brandslukning. Heller ikke selv om man er god til det

Brandslukning. Noget opstår, og det haster!

En række ledere og kolleger skubber alt til side. Dagens planlagte aftaler aflyses. Der indkaldes til møde. Det er et arbejdsmøde, hvor alle tjekker ind, for derefter at gå hver til sit for at mødes igen med hver sin løste opgave. Inden dagen er omme er den opståede situation håndteret, og de involverede går trætte men tilfredse hjem.

Det er sådan en arbejdsdag, hvor man føler sig godt brugt. Men følelsen af succes sidder i kroppen, og man kan tænke tilbage på en energifyldt dag.

Situationen ovenfor opstod ofte i konsulentvirksomheden. Man var god til at håndtere vanskelige situationer sammen. Det gav en god fornemmelse af velvære, og det gav følelsen af at være en del af et velfungerende team.

Denne ledergruppe var ikke velfungerende

Den øverste leder i virksomheden synes, at der var lidt for mange dage, der forløb som beskrevet ovenfor. Hun fandt det problematisk. For selv om ledergruppen var energifyldt og havde en selvopfattelse af at være et godt team, så var sådanne arbejdsdage ikke med til at løfte virksomheden frem. Det var svært at finde argumenter for, at gruppen reelt gjorde en forskel for kunderne.

Hun spekulerede på, om man kunne have forudset den situation, der opstod. Kunne denne ledergruppe have været på forkant? Kunne arbejdsdagen have været en rolig dag, hvor dagens timer var brugt på at løse kundeopgaver og skabe fremdrift?

Situationen blev vendt med ét begreb

Hun indførte et begreb for denne slags arbejdsdage: "Brandslukningsdage." En fast proces blev indført: Fremover skulle ledergruppen mødes kl. 8.00 dagen efter en brandslukningsdag. Gruppen skulle drøfte, om situationen kunne have været forudset og håndteret med mindre forstyrrelse. Efter en tid blev det klart, at brandslukningsdage faldt i tre kategorier:

  • Intern brandslukning, som var sager, der hastede mere i det interne mind-set, end det gjorde for kunden
  • Legaliserende brandslukning, som reelt kunne løses i en enkelt enhed, men som involverede flere enheder for en sikkerheds skyld
  • Reel brandslukning, som opstod fordi verden udenfor virksomheden bevægede sig hurtigere end verden indenfor

Man begriber med sine begreb og i dette konkrete eksempel var italesættelsen og faste morgen-tjekind-møder nok til at skabe mere ro i arbejdsrytmen. Efter kun tre måneder kunne de opfølgende "dagen derpå møder" ophøre, men begrebet brandslukning levede videre. Når nogen blev bedt om at aflyse en planlagt aktivitet pga. en hastesag, ville man svare: "Det gør jeg gerne. Men er dette reel brandslukning?"

Print Friendly, PDF & Email