Enkle tips til at gøre dine hybridmøder skarpe

Hybrid-møder bruges i stadig flere sammenhænge. Det er den slags møder, der som udgangspunkt er fysiske, men hvor flere af deltagerne er med virtuelt på video eller telefon.

Det er en fin måde at sikre, at møder bliver gennemført, uanset vilkår som f.eks. uvejsomt vejr, frygt for Corona smitte etc. Møder er en platform for samarbejde og en motor for en forretnings fremdrift. Derfor er hybrid møder godt, set fra et forretningsmæssigt synspunkt.

Men det er vanskeligt, at få høj kvalitet i hybride møder. Det skyldes at de samtaler, der foregår på mødet, sker under ulige vilkår, fordi nogen sidder fysisk sammen, andre alene og andre måske to eller tre sammen. Der er ingen tvivl om, at det ideelle møde er et, hvor alle har lige vilkår.

Bør man så vælge at sende alle bag individuelle skærme og på den måde sikre lige vilkår.

Ja. Hvis der er tale om et møde i en mindre gruppe, f eks et bestyrelsesmøde, ledelsesmøde eller lignende, så er det en god ide. Det giver den bedste samtale, fordi man har lige vilkår og undgår at gruppen fragmenteres og at der opstår møde i mødet blandt dem, der sidder fysiske sammen. Det kan virke mærkeligt, hvis f.eks. tre ud af otte deltagere faktisk er på samme lokation, men af hensyn til mødets kvalitet bør de tre ikke sidde sammen.

Har mødet mere end otte ti deltagere skifter det uanset medie karakter. Det er ikke så velegnet til komplekse drøftelser og beslutninger, men udmærket til orientering, gruppearbejde, videndeling og lignende. Det bliver mere et seminar end et egentligt møde. Her kan det hybride let fungere. Hvis der er gruppearbejde, kan man med fordel lave grupperne, så der er lige vilkår, dvs. de virtuelle deltagere er i samme gruppe.

Foregår mødet i plenum virker det godt at udpege en ansvarlig blandt de fysiske deltager til at sørge for kontakten med virtuelle deltagere. Det er en ny rolle men den er god både til at sikre engagement for dem, der ikke er fysiske til stede og sprede ejerskab for et succesfuldt hybridmøde.

Print Friendly, PDF & Email