Den rette frekvens for ledermøder afhænger af kontekst

 

Ledermøder er faste tilbagevendende møder. De er planlagt i god tid og med en vis frekvens. Ledermøder er en særlig type møder. 

Når man skal afgøre den rette frekvens for sine møder, giver det mening at se på den konkrete kontekst ledelsen mødes om. Nogle temaer vil være operationelle og dermed handle om dag til dag handlinger, som har tværgående betydning eller interesse for gruppen. Andre temaer vil være taktiske, så som beslutninger om prissætning, leverandørtype, produktsortiment. Endelig vil nogle temaer være strategiske, det vil sige, at de har betydning for organisationens eksistensgrundlag. Det kan være helt nye produkter/ydelser, markeder eller andet.

Der findes ledergrupper, som har alle disse typer af emner på ét og samme møde, og med god mødeledelse kan det sagtens fungere. Men der er mange fordele ved at lade hver kontekst have sit eget mødeformat. For det første er det forskelligt, hvilket mindset der skal til for at tage gode operationelle beslutninger ift det, der skal til, for at tage strategiske - . For det andet vil der være stor forskel på, hvor hyppigt disse temaer er aktuelle. Det er derfor en god idé at arbejde med forskellig frekvens.          

Emner på operationelt niveau

Denne slags temaer vil typisk have karakter af en kort orientering lederne imellem. I nogle virksomheder gennemføres sådanne tjek-ind-møder dagligt eller hyppigt. De kan være stående (ved en tavle) og er sjældent med referat.

Nogle steder anvender man forskellige elektroniske platforme istedet for fysiske møder til gensidig orientering. Læs mere om digitale redskaber til understøttelse af møder her.

Den agile tankegang rykker ind på ledermøderne. 

Emner på taktisk niveau

Dagsorden for taktiske møder skabes af den periodiske ledelses-rapportering. Det vil typisk være "røde lamper", der drøftes. Hyppighed og placering af disse møder afgøres af, hvor ofte der rapporteres, men møderne bør ligge fast. Ofte er det hver anden uge eller en gang om måneden. Man kan vælger blot at tjekke ind og gennemgå de "røde lamper" i månedens ledelses-rapport. Men de stærkeste ledergrupper mødes istedet om konkrete beslutningsoplæg til håndtering af "røde lamper", udviklet af den leder, der er ansvarlig for området. Generelt kan man sige om ledelses-rapportering, at hvis de samme områder opstår igen og igen, har man ikke fået det håndteret godt nok i ledelsen. På den anden side vil en ledelses-rapport, der altid er "grøn" være et tegn på, at gruppen ikke er tilstrækkelig ambitiøs. Der bør foreligge handlingsreferat fra taktiske møder.      

Emner på strategisk niveau

Temaerne til strategiske møder vil komme fra de taktiske møder. De bør også kommer af, at ledelsen periodevist genbesøger sin vision, sin egen evaluering af organisationens tilstand og sit værdigrundlag. Dagsorden bør altid følges af gode beslutningsoplæg og grundig forberedelse. Mødeleders rolle vil være at få flest muligt synspunkter frem og sikre en engageret drøftelse og en klar konklusion. Ved denne type møder skal man være særligt opmærksom på ikke at have en for omfattende dagsorden og en for stram tidsplan. Møder som dette afholdes typisk to til fire gange om året.

Print Friendly, PDF & Email