Hvad får vi ud af det?

Som alle andre mødesystemer vil I opleve, at I kan minimere den administrative tid før og efter møderne. Det skyldes, at alle dokumenter og processer omkring mødet bliver struktureret, som det er mest optimalt for jer.

Men BetterMeetings mødesystem handler allermest om at skabe handlekraft gennem møder, der nytter og flytter. Vi påvirker mødekvaliteten og gør det let for alle at involvere sig. Det sker gennem en række indbyggede processer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *