Afbryd lange enetaler i mødet

Lange enetaler på et ledermøde skaber dårlige beslutninger. De fleste mødedeltagere resignerer nemlig, hvis en person tager for meget taletid, og mødeleder ikke håndterer det. Det betyder, at vigtige vinkler og synspunkter aldrig kommer frem. 

Der ses i praksis mange løsninger på problemet. I en ledergruppe indførte de en klokke på bordet, som enhver kan bruge, når nogen har talt for meget. Et andet sted anvender de gule og røde kort som i fodbold, men her kan enhver mødedeltager give det til en anden, hvis han føler det nødvendigt. En tredje ledergruppe har fundet en mere avanceret løsning: Hver uge, når de har deres to timers møde, deler de fra mødets begyndelse tiden mellem sig med 17 minutter til hver og 35 minutter til mødeleder. Hver især holder de styr på egen tid og ind i mellem handler de med den mellem hinanden.      

Men disse gimmicks får ofte en slagside, hvor det bliver formen mere end indholdet, der får fokus. Så møderne nok er hyggelige og slutter til tiden, men hvor forretningen ikke for alvor flytter sig. Som mødeleder bør du træde i karakter og håndtere problemet i situationen. Dermed understreger du samtidig, hvor vigtig jeres ledergruppe og mødeforum er.

Tag det i situationen. 

Hold hovedet koldt, så det er sagen, der holdes fokus på. Dit mål er at øge kvaliteten af dialogen, så I som gruppe er effektive. Dit mål er ikke at forandre den person, der taler for meget. Hvis du selv er blevet irriteret eller provokeret, så lav en kort pause, så du kan skabe dig overblik over de argumenter og synspunkter, der er blevet fremført. Når mødet åbner igen, opridser du formålet med det dagsordens-punkt, I lige nu behandler, og listen af argumenter og synspunkter med henblik på at få flere frem.   

Sådan gør du:

 • Første gang en person taler for længe i mødet bør du ikke afbryde. Lyt derimod nøje og opmærksomt til, hvad der bliver sagt og noter argumenter og synspunkter.
 • Til gengæld bør du reagere næste gang talestrømmen begynder. I samme øjeblik et argument, der allerede er fremfør, bringes frem igen kan du f.eks. sige.


  "Peter, jeg har noteret mig dit synspunkt om, at inbound marketing skal prioriteres højere på helt kort sigt for at løse dette. Men nu afbryder jeg dig for at høre flere og gerne andre synspunkter. Vi skal have taget en beslutning under dette punkt, så hold mig gerne fast på, at jeg kommer tilbage til dig..."

Du signalerer:

 • at du er villig til at lytte
 • at du er interesseret i forskellige synspunkter
 • du tager ansvar for, at I sammen når det, I skal
 • at det er vigtigt for dig at nå frem til en god beslutning.

Husk derfor

 • Når en person har talt sig forbi det punkt, hvor han tilfører nyt til drøftelsen, er det tid til at afbryde.  
 • En mødedeltager, der taler for meget, har ikke samme indflydelse på diskussionen, fordi andre til sidst mister respekt for ham.  
 • Der er rimeligt at forvente, at mødeleder håndterer den eller de personer, der dominerer diskussionen. 
Print Friendly, PDF & Email