Problemløsning kan være tegn på dårlig ledelse

Et ud af tre møder handler om problemløsning

Ifølge en undersøgelse fra Lederne i 2015 er en tredjedel af de interne møder problemløsningsmøder. Netop denne type møder, bør man være opmærksom på, da det kan være tegn på, at man er organiseret forkert, eller  at der er noget galt i mødestrukturen. Det kunne tyde på, at man ikke får taget de rigtige beslutninger det rigtige sted.

Citat-om-problemløsning

Behovet for at mødes om problemløsning er et typisk tegn på mangelfuld ledelse. Det er et tegn på, at ledelsen er på bagkant. En leder er nødt til at spørge sig selv, om problemet kunne være undgået, hvis ledelsen havde været på forkant. Hvis ledelsen havde udvist den for os danskere så berømte ”rettidige omhu.”

Problemløsning

En leder styrer sin arbejdsrytme! Den styres hverken nedefra eller udefra! At kunne styre sin arbejdsrytme er licensen til at kunne kalde sig leder.

Før man indkalder til et problemløsningsmøde, bør man stille sig følgende to spørgsmål:

  1. Kunne sagen have været løst på et ordinært møde i ledelsen?
  2. Kunne sagen have været løst, hvis mellemlederen havde det rette mandat?

Der er ingen penge i brandslukning. Heller ikke selv om man er god til det. 

Lav gode dagsordner.

Print Friendly, PDF & Email