Tillid betyder alt for en effektiv gruppe

Ting går hurtigere, der er mere mod, og der er mere energi i en gruppe, der har tillid. Det modsatte gælder, når der er mistillid. Handlekraft og tempo daler. Tænk blot på, hvordan dit personlige samarbejde fungerer med en kollega, du har tillid til, og hvordan det fungerer med en anden, du har mindre tillid til.

Dygtige mødeledere og - deltagere fanger de situationer i mødet, der kan ødelægger tilliden, og vender dem til det modsatte. I begyndelsen af 2018 lavede vi en serie på 10 "ugens tips", hvor en række typiske situationer i møder blev beskrevet med bud på, hvordan de kan vendes til noget, der skaber tillid. Der blev også lavet et redskab, I selv kan anvende i jeres gruppe.  Hent det her 

Print Friendly, PDF & Email